Koszt dostaw :

Stoły bilardowe dostarczamy w trzech wariantach:
1. Transport na terenie Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry, Austria, Niemcy, Dania z montażem realizowanym przez naszą firmę lub firmę partnerską -koszt ustalamy każdorazowo indywidualnie.

2. Transport na terenie Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, realizowany przez naszą firmę - koszt 120 EURO netto. My ustalamy dzień i godzinę dostawy.

3. Transport na terenie Polska, Litwa, Łotwa, Estonia realizowany zewnętrzną spedycją -180 EURO netto.

4. Transport stołów bilardowych i gier do wszystkich krajów na terenie EU każdorazowo wyceniamy indywidualnie

Koszt dostawy stołu bilardowego poza granicę Litwy jest obliczany na podstawie odległości do punktu dostawy (0,5 EURO/km netto).

Wysyłamy zamówienia wyłącznie opłacone.

MB MOLETA EU

Delivery cost :

We deliver billiard tables in three variants:

1. Transport in Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovakia, Czech Republic, Romania, Hungary, Austria, Germany, Denmark with assembly carried out by our company or a partner company - the cost is determined individually each time.

2. Transport in Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, provided by our company - net cost of 120 EUR. We arrange the date and time of delivery.

3. Transport in Poland, Lithuania, Latvia, Estonia by external forwarding of EUR 180 net.

4. Transport of billiard tables and games to all countries in the EU is priced individually each time

The cost of delivering a billiard table outside Lithuania is calculated on the basis of the distance to the delivery point (EUR 0.5 / km net).

We only ship orders that are paid for.

MB MOLETA EU