Na artykuły zakupione w naszym sklepie udzielamy 12-miesięcznej gwarancji.
Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dokument zakupu: faktura, paragon, potwierdzenie płatności bądź przelewu (w przypadku zagubienia dokumentu zakupu).
Terminy i sposób załatwiania reklamacji jest zgodny z obowiązującym w EU prawem.Stoły bilardowe 
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja nie obejmuje:
- wad powstałych na skutek złego montażu.
- uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek przenoszenia stołów w całości , przesuwania stołów w całości . Każde przeniesienie stołu powinno się odbywać przez jego rozmontowanie i ponowne zmontowanie. Zalecamy wykonanie tych czynności  przez ludzi wyszkolonych do tego celu!
- białe plamy na suknie: powstają na skutek zastosowania tanich bil o niskiej odporności na temperaturę , oraz sukna z dużą zawartością włókien syntetycznych. W celu uniknięcia zjawiska białych plam zalecamy kupowanie dobrych markowych bil i zamawianie stołów z droższym suknem z dużą zawartością wełny 
- utrata poziomu płyty kamiennej  ( pola gry ). Najczęściej następuje przez przesuwanie i przenoszenie stołów lub siadanie całym ciężarem ciała na stole , ale także w budynkach ulokowanych przy trasach przelotowych  , blisko kolei , gdzie na budynki przenoszą się  drgania. Utrata poziomu płyty może być wynikiem zbyt słabych stropów, stropów drewnianych, zbyt miękkich wykładzin, robót budowlanych wykonywanych w budynku lub pobliżu budynku ( spychacze , ciężki sprzęt budowlany , zagęszczarki do kostki brukowej ect.) , a także w przypadku gdy w budynku są zamontowane urządzenia wywołujące drgania np. produkcja itp. Utrata poziomu może być spowodowana również w nowych budynkach , które obsiadają.
UWAGA! na stołach bilardowych nie wolno siadać ! Siadanie zwłaszcza kilku osób może być niebezpieczne !
- Firma MB Moleta EU nie odpowiada za wady powstałe wskutek nieprawidłowego montażu stołów i prac tapicerskich.