Na artykuły zakupione w naszym sklepie udzielamy 12-miesięcznej gwarancji.
Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dokument zakupu: faktura, paragon, potwierdzenie płatności bądź przelewu (w przypadku zagubienia dokumentu zakupu).
Terminy i sposób załatwiania reklamacji zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.

Pamiętaj Gwarancja obejmuje wady fabryczne towaru!
Gwarancje realizujemy wyłącznie na towar zakupiony w naszym sklepie!

Gwarancja nie obejmuje : 
a) W przypadku kijów bilardowych bilardowe :
Przy zakupie kijów bilardowych prosimy o uważne sprawdzenie przed rozpoczęciem eksploatacji czy kij jest prosty. Np po skręceniu w całość przetoczyć po stole. 
Gwarancja nie obejmuje wykrzywień kijów powstałych w trakcie eksploatacji 
Najczęstsza przyczyna wykrzywienia kijów to: 
-zostawianie na mrozie bądź przy deszczowej aurze  w bagażnikach samochodów , lub na tylnej szybie. 
- zbyt silne uderzanie np. rozbijanie kijem do gry. 
- upadki kija na ziemię 
- zostawianie kija opartego przy kominku lub grzejniku.


b) Stoły bilardowe 
Gwarancja nie obejmuje :
- uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek przenoszenia stołów w całości , przesuwania stołów w całości . Każde przeniesienie stołu powinno się odbywać przez jego rozmontowanie i ponowne zmontowanie. Zalecamy wykonanie tych czynności  przez ludzi wyszkolonych do tego celu!
- białe plamy na suknie: powstają na skutek zastosowania tanich bil o niskiej odporności na temperaturę , oraz sukna z dużą zawartością włókien syntetycznych. W celu uniknięcia zjawiska białych plam zalecamy kupowanie dobrych markowych bil i zamawianie stołów z droższym suknem z dużą zawartością wełny 
- utrata poziomu płyty kamiennej  ( pola gry ). Najczęściej następuje przez przesuwanie i przenoszenie stołów lub siadanie całym ciężarem ciała na stole , ale także w budynkach ulokowanych przy trasach przelotowych  , blisko kolei , gdzie na budynki przenoszą się  drgania. Utrata poziomu płyty może być wynikiem zbyt słabych stropów, stropów drewnianych, zbyt miękkich wykładzin, robót budowlanych wykonywanych w budynku lub pobliżu budynku ( spychacze , ciężki sprzęt budowlany , zagęszczarki do kostki brukowej ect. ) , a także w przypadku gdy w budynku są zamontowane urządzenia wywołujące drgania np. produkcja itp. Utrata poziomu może być spowodowana również w nowych budynkach , które obsiadają.
UWAGA! na stołach bilardowych nie wolno siadać ! Siadanie zwłaszcza kilku osób może być niebezpieczne !
- Firma ET BILARD SERWIS nie wykonuje usługi montażu stołów bilardowych. Nie odpowiadamy za wady powstałe wskutek nieprawidłowego montażu stołu i prac tapicerskich.
UWAGA! Gwarancji nie podlegają produkty użyte przez klienta!