Polityka prywatności serwisu etbilard.pl


Niniejszym informujemy, że w związku z korzystaniem z serwisu
etbilard.pl
 przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły znajdziesz poniżej:


Administrator danych osobowych:

ET-BILARD SERWIS WOJCIECH PRZYBYSZ
NIP 542-101-19-43, ul. Rzemieślnicza 1, 16-010 Wasilków
shop@etbilard.pl,
jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W przypadku pytań albo wątpliwości
możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.
Cele, podstawy przetwarzania i czas przetwarzania
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
Przetwarzamy Twoje dane w celu:
1. obsługi zgłoszeń (formularz kontaktowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
2. rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony
prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
3. jeśli wyrazisz zgodę, w celu zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia
danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO –
do czasu wycofania zgody,
4. jeśli wyrazisz zgodę, w celu prowadzenia akcji promocyjnych, w tym konkursów,
promocji, loterii i innych działań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu
wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane
również po tym okresie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
opisanego w poniższych punktach, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub
wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych
lub zapewnienia rozliczalności,
5. jeżeli wyrazisz zgodę, w celu przesyłania informacji handlowych o naszych
produktach i usługach, promocjach, a także produktach i usługach współpracujących
z nami podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, MMS, email)
lub marketingu bezpośredniego wykonywanego za pomocą
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet) na wskazany przez Ciebie
adres e-mail lub numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu
wycofania zgody,